• Slide image one
 • Slide image three

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 2 gości 

LogowaniePDF Drukuj Email

18.02.2015

Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu plenarnym w dniu 18.02.2015r. podjął uchwałę o wstrzymaniu, jako OBOWIĄZKOWE badań DNA do czasu dopracowania procedur związanych z pobraniem materiału i ich badaniem.

Nadal badania DNA mogą być przeprowadzane w Oddziałach ZKwP wg dotychczasowych procedur, ale w formie dobrowolnej.

Decyzja wchodzi w życie z dniem opublikowania i jest ważna do odwołania.

 


 

19.02.2015

Po posiedzeniu plenarnym ZG ZKwP na następny dzień tj. w dniu 19 lutego odbyło się zebranie Zarządu Oddziału w Białymstoku. Została na nim podjęta decyzja o zawieszeniu w prawach członka p. J. Rostkowskiego - właściciela hodowli o przydomku “Z Kwitnącej Magnolii”, na temat, której ukazał się reportaż, wyemitowany w TVN Uwaga, ukazujący skandaliczne warunki przetrzymywania psów w tej hodowli. Sprawa p. J. Rostkowskiego została skierowana w trybie pilnym do rzecznika dyscyplinarnego przy Głównym Sądzie Koleżeńskim.

Zarząd Główny ZKwP zobowiązał władze Oddziału w Białymstoku, jak również pozostałych oddziałów ZKwP do przeprowadzenia w najbliższym czasie kontroli w zarejestrowanych na ich terenie hodowlach psów – zwłaszcza przede wszystkim z uwzględnieniem dużych hodowli z wieloma rasami.

Zarząd Główny ZKwP

 


 

Ranking wystawowy za 2014 rok.

W celu wzięcia udziału w rankingu wystawowym za 2014r. uprzejmie prosimy o dostarczanie i nadsyłanie kart ocen wystawowych swoich psów do siedziby Oddziału w terminie do 15 marca 2015 roku.

Zapraszamy.

 


 

Informujemy ,że w dniu 25.04.2015r. odbędą się próby polowe wyżłów i psów myśliwskich małych ras w miejscowości Nowy Dwór koło Radzynia Chełmińskiego. Zbiórka odbędzie się w siedzibie W.K.Ł. " DANIEL" o godzinie 8:00.

Zapraszamy.

 


 

Badanie profilu DNA

Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu plenarnym w dniu 10.12.2014 r. podjął decyzję o wprowadzeniu od 01.01.2015 r. - jako jednego z wymogu hodowlanego - badania profilu DNA oraz pochodzenia psów na podstawie analizy mikrosatelitarnego DNA i zatwierdził procedury / załączniki: nr 14, 14a.

Załącznik nr 14 do Regulaminu Hodowli Psów Rasowych (plik PDF) - do pobrania >

Załącznik nr 14a do Regulaminu Hodowli Psów Rasowych (plik PDF) - do pobrania >

 


 

INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELA PSA/SUKI

Opłatę za badania w kwocie 129,15 zł (słownie: sto dwadzieścia dziewięć złotych 15/100) właściciel psa uiszcza bezpośrednio na konto laboratorium:

Instytut Zootechniki PIB - 32-083 Balice, ul. Krakowska 1

Nr rachunku bankowego: 52 2030 0045 1110 0000 0283 5740

W dniu pobrania materiału dowód wpłaty za badania należy mieć ze sobą. W przeciwnym wypadku materiał nie zostanie pobrany.

Uwagi:

Badania DNA za pośrednictwem oddziałów ZKwP są dostępne dla wszystkich psów/suk zarejestrowanych w ZKwP i posiadających rodowód, bez względu na wiek oraz status hodowlany.

Psy/suki posiadające certyfikat – ustalony profil DNA z laboratorium zrzeszonego w ISAG - właściciele proszeni są o przekazanie kopii certyfikatu celem wprowadzenia danych do bazy.

Opłata za kwalifikację hodowlaną wynosi 15 zł (słownie: piętnaście złotych 00/100) – płatna w Oddziale lub na rachunek bankowy Oddziału.

 


 
PDF Drukuj Email

Walne Zgromadzenie członków Oddziału

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze członków Oddziału odbędzie się w dniu 29 marca 2015 r. (niedziela) o godzinie 10:00 w "Adriano" Hotel Milena Becker. ul Hallera 4 Grudziądz - STADION ŻUŻLOWY

Planowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia członków Oddziału:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia
 2. Powołanie Przewodniczącego obrad, Prezydium i Protokolantów
 3. Stwierdzenie ważności Walnego Zgromadzenia i przyjęcie porządku obrad
 4. Powołanie Komisji Wnioskowej, Mandatowej i Skrutacyjnej
 5. Przyjęcie Protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia
 6. Sprawozdanie z działalności za 2014 r.:
  • Zarządu Oddziału
  • Oddziałowej Komisji Hodowlanej
  • Sprawozdanie finansowe
  • Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego
  • Oddziałowej Komisji Rewizyjnej
 7. Dyskusja nad sprawozdaniami
 8. Zatwierdzenie sprawozdań i bilansu za rok ubiegły oraz udzielenie absolutorium Zarządowi za rok 2014
 9. Uchwalenie planu pracy oraz preliminarza na rok 2015
 10. Wręczenie Odznak Honorowych członków ZkwP
 11. Rozpatrzenie i uchwalenie wniosków i dezyderatów
 12. Wolne Wnioski
 13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia W walnych zgromadzeniach członków oddziału mogą uczestniczyć członkowie Związku, po opłaceniu składki członkowskiej za rok bieżący (Zobacz STATUT § 14 ust.2).

Zapraszamy!

Protokół z obrad poprzedniego Zgromadzenia będzie do wglądu w biurze Oddziału 14 dni przed Zgromadzeniem.

 

Podano proponowaną obsadę sędziowską

 
PDF Drukuj Email

Spotkanie w kinie Helios

Związek Kynologiczny w Grudziądzu został zaproszony do kina Helios wraz ze swymi pupilami na premierę filmu Bella i Sebastian. Każdy z hodowców przedstawił swojego psa i krótki zarys o rasie. Radość dzieci była przeogromna. Pytań było mnóstwo. Największą radość sprawiło dzieciom to, że mogły pogłaskać i przytulać się do piesków.


 
PDF Drukuj Email

PRZERWA ŚWIĄTECZNA


Informujemy, że przerwa Świąteczna w naszym oddziale będzie trwała od 23 grudnia 2014r. do 06 stycznia 2015r.

 

 


 

ZMIANA CENNIKA

Informujemy, że z dniem 01.09.2014r. wzrosła cena za wyrobienie rodowodu krajowego i eksportowego.

Rodowód krajowy 60zł

Rodowód eksportowy 120zł

 

 


 

 

PRZERWA URLOPOWA
 
Kontakt PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
niedziela, 16 grudnia 2012 10:24

Kontakt
 

Związek Kynologiczny w Polsce
Oddział w Grudziądzu


ul. Moniuszki 19
skr. poczt. 5
86- 301 Grudziądz


tel/fax (056) 46-26-412

e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

nr konta oddziału Bank BGŻ 81 2030 0045 1110 0000 0187 2590


Kontakt do administratora strony: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

ZMIANA CZASU URZĘDOWANIA!!!


Godziny urzędowania

Poniedziałek 15:00 - 18:00 (sekcje, biuro, kasa)
Wtorek 09.00 - 11.00 (biuro, kasa)

 

 

Poprawiony: niedziela, 07 grudnia 2014 22:00