• Slide image three
  • Slide image three
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
niedziela, 16 grudnia 2012 10:13

Regulaminy

 


Regulamin Hodowli Psów Rasowych
Terminarz Hodowcy i Właściciela Reproduktora

 


13.11.2011

KOMUNIKAT ZG ZKwP
W związku z uchwaloną przez Sejm RP nowelizacją Ustawy o Ochronie Zwierząt (DZ.U.2011,nr 230, poz.1373), która w art.6, ust.2, pkt. 1 w sposób niebudzący wątpliwości zakazuje wykonywania zabiegów kopiowania uszu i ogonów, Zarząd Główny na posiedzeniu w dn.29.10.2011 podjął następujące uchwały:

1. Wszystkie psy urodzone w Polsce po 01.01.2012r. muszą mieć pozostawione naturalne uszy i ogony.
Kierownicy sekcji ras zostają zobowiązani do zaznaczania w protokółach kontroli miotów każdego przypadku ciętego ogona i/lub uszu oraz zgłaszania tego faktu zarządowi oddziału.
W rasach, w których występują ogony szczątkowe i/lub skrócone, ogony wszystkich szczeniąt muszą zostać opisane w protokółach kontroli miotów, a następnie w metrykach i rodowodach.
2. Od 01.01.2012r. zostaje wprowadzony zakaz wystawiania psów z kopiowanymi ogonami i/lub uszami.
Zakaz ten dotyczy WYŁĄCZNIE psów URODZONYCH W POLSCE PO 01.01.2012.
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się przyjęcie na wystawę psa urodzonego w Polsce po 01.01.2012 i poddanego zabiegowi kopiowania, o ile zabieg został przeprowadzony z poszanowaniem art.27 Ustawy o Ochronie Zwierząt (DZ.U.1997, nr 111, poz.724). W takim przypadku właściciel psa zobowiązany jest dołączyć do zgłoszenia oryginał lub, poświadczoną przez jego macierzysty oddział ZKwP, kopię stosownego zaświadczenia lekarskiego, które musi zawierać, umożliwiające weryfikację, szczegółowe dane kontaktowe lecznicy i wystawiającego zaświadczenie lekarza takie jak: nazwisko, adres, nr telefonu oraz adres e-mail. Zaświadczenie pozostaje w dokumentach wystawowych organizatora imprezy.

NOWY TYTUŁ: C.I.E.

Na zebraniu w dniach 3-4 września 2008 Komitet Generalny FCI podjął następującą decyzję:

Dla psów ras poddawanych próbom pracy (zgodnie z Nomenklaturą Ras FCI) od dnia 1 stycznia 2009 wprowadza się nowy międzynarodowy tytuł.

Dla otrzymania tytułu Międzynarodowego Championa Wystawowego (C.I.E.) pies musi spełnić następujące warunki:

a) uzyskać 4 (cztery) wnioski CACIB w trzech różnych krajach od trzech różnych sędziów; liczba konkurentów nie ma znaczenia
b) pomiędzy pierwszym a ostatnim wnioskiem CACIB musi upłynąć przynajmniej jeden rok i jeden dzień, np.od 1 stycznia 2009 do 1 stycznia 2010.

Wnioski o przyznanie tytułu C.I.E musi być skierowany do Sekretariatu FCI na piśmie przez krajową organizację kynologiczną lub bezpośrednio przez
właściciela psa (dotyczy tych krajów, z którymi FCI zawarła stosowne porozumienie w tym względzie).

Przepisy FCI, odnoszace się do tytułu Międzynarodowego Championa , będą odpowiednio zmienione i rozesłane w późniejszym terminie.

Dla ras foksterier krótkowłosy (12) i szorstkowłosy (169), Airedale terier (7), person russel terier (339), i jack russel terier (345) mają zastosowanie poniższe zasady:

1. Tytuł Miedzynarodowego Championa Piękności (C.I.B.) moze byc przyznany po uzyskaniu 2 lub 4 wniosków CACIB,  w zależności od decyzji organizacji krajowej;
2. Tytuł Miedzynarodowego championa Wystawowego może być przyznany jedynie po uzyskaniu 4 wniosków CACIB

FCI zobowiązuje wszystkie kraje członkowskie i partnerów kontraktowych do używania we wszystkich dokumentach następujących skrótów tytułów:


C.I.B. (MIĘDZYNARODOWY CHAMPION PIĘKNOŚCI)
C.I.T. (MIĘDZYNARODOWY CHAMPION PRACY)
C.I.E. (MIEDZYNARODOWY CHAMPION WYSTAWOWY)

 

Poprawiony: środa, 08 kwietnia 2015 08:01